Представително проучване, което мониторира общественото мнение, емоциите и опита спрямо разпространението на новия коронавирус в пет европейски страни.

Индекс „паника”

Степента на страх, която хората чувстват в момента, както и в обкръжението им

Индекс на доверие в държавния апарат

Колко е високо доверието в държавните представители и институциите

Индекс на въздействието

Какъв е реалният ефект от ситуацията върху населението

Индекс на личния опит със заболяването

Какъв е личният опит на хората със заболяването в обкръжението им

Индекс на готовност за ваксинация

Колко са склонни хората да се ваксинират срещу Ковид-19

Не е извършено измерване за избраната дата