Reprezentativní výzkum monitorující postoje a nálady ve společnosti s ohledem na probíhající pandemii nového typu koronaviru. Šetření probíhá v pěti evropských zemích.

Index paniky

Míra strachu, jak jej aktuálně lidé pociťují na sobě či ve svém okolí

Index důvěry ve státní aparát

Jak vysokou důvěru v představitele státu a státní instituce mají lidé v aktuální situaci

Míra zkušenosti

Jakou mají lidé osobní zkušenost s výskytem nemoci v blízkém okolí

Index ochoty k očkování

Míra ochoty lidí nechat se očkovat proti COVID-19

Pro zvolené datum nebylo toto měření provedeno