Представително проучване, което мониторира общественото мнение, емоциите и опита спрямо разпространението на новия коронавирус в пет европейски страни.

Индекс „паника”

Степента на страх, която хората чувстват в момента, както и в обкръжението им

Индекс на доверие в държавния апарат

Колко е високо доверието в държавните представители и институциите

Индекс на песимизма

Каква е нагласата на хората спрямо развитието на пандемията и нейните последствия

Индекс на въздействието

Какъв е реалният ефект от ситуацията върху населението

Индекс на личния опит със заболяването

Какъв е личният опит на хората със заболяването в обкръжението им

Индекс на времеви стойности

Europan National Panel logo

European National Panels е съвместен проект, създаден от три агенции за маркетингови изследвания със седалище в Прага, Чехия - NMS Market Research, Nielsen Admosphere и STEM / MARK. Освен на чешкия пазар, ENP понастоящем управлява собствени панели на местно ниво в Словакия, Полша, Унгария и България.