Reprezentativní výzkum monitorující postoje a nálady ve společnosti s ohledem na probíhající pandemii nového typu koronaviru. Šetření probíhá v pěti evropských zemích. Ke sběru dat dochází třikrát týdně, výsledky jsou průběžně publikovány na této stránce.

Index paniky

Míra strachu, jak jej aktuálně lidé pociťují na sobě či ve svém okolí

Index důvěry ve státní aparát

Jak vysokou důvěru v představitele státu a státní instituce mají lidé v aktuální situaci

Index pesimismu

Jak optimisticky či pesimisticky lidé odhadují budoucí vývoj a průběh pandemie

Index dopadů

Jaký reálný dopad má situace na obyvatele

Míra zkušenosti

Jakou mají lidé osobní zkušenost s výskytem nemoci v blízkém okolí

Vývoj indexu v čase

Europan National Panel logo

European National Panels je společný projekt tří výzkumných agentur sídlících v Praze v České republice - NMS Market Research, Nielsen Admosphere and STEM/MARK. Kromě českého trhu provozuje ENP také lokální panely na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku.