Reprezentativní výzkum monitorující postoje a nálady ve společnosti s ohledem na probíhající pandemii nového typu koronaviru. Šetření probíhá v pěti evropských zemích.

Index paniky

Míra strachu, jak jej aktuálně lidé pociťují na sobě či ve svém okolí

Index důvěry ve státní aparát

Jak vysokou důvěru v představitele státu a státní instituce mají lidé v aktuální situaci

Index pesimismu

Jak optimisticky či pesimisticky lidé odhadují budoucí vývoj a průběh pandemie

Index dopadů

Jaký reálný dopad má situace na obyvatele

Míra zkušenosti

Jakou mají lidé osobní zkušenost s výskytem nemoci v blízkém okolí

Vývoj indexu v čase

Europan National Panel logo

European National Panels je společný projekt tří výzkumných agentur sídlících v Praze v České republice - NMS Market Research, Nielsen Admosphere and STEM/MARK. Kromě českého trhu provozuje ENP také lokální panely na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku.