Reprezentatywne badanie monitorujące opinię społeczną, emocje i doświadczenia związane z nowym typem koronawirusa. Przebiega ono w 5 krajach Europy Środkowej.

Indeks Paniki

Poziom strachu o siebie i swoje otoczenie, który ludzie obecnie odczuwają

Indeks Zaufania do państwa

k duże zaufanie w obecnej sytuacji mają respondenci do przestawicieli władzy i krajowych instytucji

Indeks pesymizmu

Jak optymistycznie lub pesymistycznie respondenci widzą przyszły rozwój i przebieg pandemii

Indeks konsekwencji

Jaki naprawdę wpływ ma obecna sytuacja na obywateli

Wskaźnik doświadczenia

Jakie są osobiste doświadczenia z pojawianiem się choroby w naszym otoczeniu

Rozwój indeksu w czasie

Europan National Panel logo

European National Panels jest wspólnym projektem agencji badawczych STEM/MARK, NMS Market Research i Nielsen Admosphere z siedzibą w Pradze. Poza lokalnym działaniem, ENP zarządza własnymi panelami również w Słowacji, Polsce, Węgrzech i Bułgarii