Reprezentatívny výskum monitorujúci postoje a nálady v spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu nového typu koronavírusu. Šetrenie prebieha v piatich európskych krajinách.

Index paniky

Miera strachu, ako ju aktuálne ľudia pociťujú na sebe alebo vo svojom okolí

Index dôvery v štátny aparát

Akú vysokú dôveru v predstaviteľov štátu a štátne inštitúcie majú ľudia v aktuálnej situácií

Index pesimizmu

Ako optimisticky alebo pesimisticky ľudia odhadujú budúci vývoj a priebeh pandémie

Index dopadov

Aký reálny dopad má situácia na obyvateľov

Miera skúseností

Akú majú ľudia osobnú skúsenosť s výskytom ochorenia v blízkom okolí

Vývoj indexov v čase

Europan National Panel logo

European National Panels je spoločný projekt troch výskumných agentúr sídliacich v Prahe v Českej republike - NMS Market Research, Nielsen Admosphere and STEM/MARK. Okrem českého trhu prevádzuje ENP taktiež lokálne panely na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a v Bulharsku.