Reprezentatywne badanie monitorujące opinię społeczną, emocje i doświadczenia związane z nowym typem koronawirusa. Przebiega ono w 5 krajach Europy Środkowej.

Indeks Zaufania do państwa

Jak duże zaufanie w obecnej sytuacji mają respondenci do przedstawicieli władzy i krajowych instytucji

Wskaźnik doświadczenia

Jakie są osobiste doświadczenia z pojawianiem się choroby w naszym otoczeniu

Indeks chęci i gotowości do szczepień

Wskaźnik chęci szczepienia się wśród osób badanych