Reprezentatywne badanie monitorujące opinię społeczną, emocje i doświadczenia związane z nowym typem koronawirusa. Przebiega ono w 5 krajach Europy Środkowej.

Indeks Zaufania do państwa

Jak duże zaufanie w obecnej sytuacji mają respondenci do przedstawicieli władzy i krajowych instytucji