Reprezentatívny výskum monitorujúci postoje a nálady v spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu nového typu koronavírusu. Šetrenie prebieha v piatich európskych krajinách.

Panic Index

Miera strachu, ako ju aktuálne ľudia pociťujú na sebe alebo vo svojom okolí

Miera skúseností

Akú majú ľudia osobnú skúsenosť s výskytom ochorenia v blízkom okolí

Index ochoty očkovania sa

Miera ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti COVID-19

Pre zvolený dátum nebolo vykonané žiadne meranie Posledné meranie je dostupné ku dňu 15.9.22

Index dôvery v štátny aparát

Akú vysokú dôveru v predstaviteľov štátu a štátne inštitúcie majú ľudia v aktuálnej situácií


Posledné meranie je dostupné ku dňu 14.1.22