Reprezentatívny výskum monitorujúci postoje a nálady v spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu nového typu koronavírusu. Šetrenie prebieha v piatich európskych krajinách.

Panic Index

Miera strachu, ako ju aktuálne ľudia pociťujú na sebe alebo vo svojom okolí

Miera skúseností

Akú majú ľudia osobnú skúsenosť s výskytom ochorenia v blízkom okolí

Index ochoty očkovania sa

Miera ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti COVID-19

Index dôvery v štátny aparát

Akú vysokú dôveru v predstaviteľov štátu a štátne inštitúcie majú ľudia v aktuálnej situácií

Pre zvolený dátum nebolo vykonané žiadne meranie Posledné meranie je dostupné ku dňu 14.1.22

Index dopadov

Aký reálny dopad má situácia na obyvateľov

Pre zvolený dátum nebolo vykonané žiadne meranie Posledné meranie je dostupné ku dňu 14.1.22